Categorieën
actueel onderwijs

Audits door Samen Laten Werken

Voldoet jouw school aan de inspectienorm? Of aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs? Wil je buiten de Onderwijsinspectie om weten hoe je school presteert; een onvoldoende voor zijn, zodat je preventief kunt werken aan kwaliteit? Wil je écht weten hoe de school ervoor staat, aan de hand van gesprekken van conciërge tot IB-er?

Dan zijn audits het uitgelezen middel.

Samen Laten Werken biedt volledig verzorgde onafhankelijke audits op locatie, door gecertificeerde auditoren. Een hele zorg minder; ook een hele kostenpost minder. Want een volledig verzorgde audit van Samen Laten Werken -inclusief rapportage- is al mogelijk vanaf € 999,–.

Categorieën
actueel onderwijs

Vreemde ogen

“Wat ben jij opeens groot geworden”.

Zelf zie je het niet. Je ziet ze dagelijks, maar als je stagiair na een half jaar terugkomt in de klas valt het haar direct op dat die leerling een stuk groter is geworden.

Kwaliteit is ook niet anders van de één op de andere dag. Alleen door periodiek de thermometer in de organisatie te steken kun je veranderingen opmerken. Idealiter gebeurt dat onafhankelijk. Niet omdat jij niet weet hoe het zou moeten, maar omdat je verblind kan zijn door de praktijk van alle dag. Kijken door een andere bril, noemen we dat, maar toch ook: vreemde ogen.

Tenslotte wil je niet de slager zijn die zijn eigen vlees keurt.

Categorieën
actueel onderwijs

Samen Laten Werken: een team professionals

Al eens van Samen Laten Werken gehoord?  Samen Laten Werken is een team professionals in en om het onderwijs.

We hebben onze kennis en ervaring gebundeld om te komen met een oplossing waarmee je écht vooruit kunt. Omdat we van alle markten thuis zijn, kunnen we het verschil maken. We geven het steuntje in de rug waarmee je zelf wel verder kan.

Dat doen we met onze app: professionalisering in je broekzak. Desgewenst geven we onafhankelijk feedback en begeleiden we leerkrachten en coördinatoren arbeidstoeleiding. Daarnaast verzorgen we audits in het primair onderwijs. Dat doen we aan de hand van de inspectienorm; of aan de hand van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Alles voor beter onderwijs!

Categorieën
actueel

Samenwerken aan arbeidstoeleiding

Als leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding extern stagelopen in het laatste schooljaar, wordt de stage in 93,3% van de gevallen ook de uitstroombestemming. Dat klink geweldig, maar: welk percentage leerlingen loopt stage; en hoe is dat voor leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel? 1 op de 5 schoolverlaters uit het dit uitstroomprofiel heeft een paar maanden na uitstroom geen werk en ook geen uitkering. De oplossing? Dat is een complex vraagstuk. Er zijn mooie voorbeelden –Zeeland is goed bezig– en in de media is er steeds meer aandacht voor het probleem. Wij denken dat de oplossing begint op school.

• Op een VSO school is arbeidstoeleiding by far het belangrijkste om in te investeren. Gun coördinatoren de tijd om ook te investeren in het netwerk! De bekostiging van VSO scholen voorziet niet voor niets in extra gelden om arbeidstoeleiding mogelijk te maken. Oormerk deze bedragen en bewaak dat de gelden niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Samen kunnen jullie het laten werken.
• Het is aan de coördinatoren arbeidstoeleiding en werkgevers om te zorgen voor een optimale begeleiding. Zoek naar mogelijkheden om korte lijntjes te houden en de leerlingen zo natuurlijk mogelijk te begeleiden, daarbij de administratieve last te beperken. Zo zijn de capaciteit en de aansluiting maximaal. Laat het samen werken!

Categorieën
actueel

Samen Laten Werken en arbeidstoeleiding

Een tijdje geleden belde er een school over een Exceldocument waarin arbeidstoeleiding voor leerlingen werd bijgehouden. De school had serieuze vragen: serieus te ingewikkeld om een antwoord van de school zelf te verwachten. Natuurlijk belden we de school terug een paar weken later. Met een aangepast Exceldocument, waarmee de school nog jaren vooruit kan. Dat is: Samen Laten Werken.

Arbeidstoeleiding heeft een bijzondere betekenis voor Samen Laten Werken. Misschien wel omdat we allemaal met arbeidstoeleiding te maken hebben gehad. We hebben ervaren dat het mogelijk is om het verschil te maken, tegelijkertijd ook wat erbij komt kijken om dat te doen. Bij Samen Laten Werken heeft een leerling een eigen professionaliseringsdossier, net als dat leerkrachten die hebben, maar dan met een eigen competentieprofiel. Daarin werken de coördinator arbeidstoeleiding en de stagebegeleider samen. Zo houd je korte lijntjes, werk je optimaal samen en is de administratieve overhead zo klein mogelijk. Gevolg: meer tijd voor het primaire proces, meer leerlingen op stage, meer arbeidstoeleiding. En laat dat nu precies zijn waar we warm voor lopen!

Categorieën
actueel

Samen Laten Werken

Samen Laten Werken is een platform voor leerkrachten in het basisonderwijs. Of je nu werkt in het regulier basisonderwijs, in het SBO of in het (V)SO, Samen Laten Werken is er voor jou.

Schiet het wel eens door jouw hoofd waarmee je jewerk als leerkracht beter zou kunnen doen? En: zou het helpen als anderen eens zouden aangeven wat zij doen in de klas?

Samen Laten Werken overbrugt de afstand tussen klaslokalen en maakt dat mogelijk, gewoon tijdens je werk. Je hebt het tenslotte al druk genoeg. Zo krijg je het steuntje in de rug waarmee je het zelf wel kan.

Categorieën
actueel

Weer aan de slag

De kop is eraf. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Je hebt kennis gemaakt met je nieuwe groep. De forming fase is begonnen en langzaamaan begint het te lopen. Natuurlijk zie je ook de eerste aandachtspuntjes. Voor het reilen en zeilen in school. Voor de leerlingen. Wellicht ook voor jouw rol in het geheel.

Hoe sta je erin? Wacht je af hoe het allemaal gaat lopen? Of pak je de koe bij de horens? In de vakantie lazen we deze quote: “The best way to change the future is to design it”. Ons advies: go for it!  Wat ga jij doen om het samen te laten werken?