Categorieën
actueel

Betere begeleiding met Samen Laten Werken

Met de app van Samen Laten Werken heb je je professionalisering in je broekzak. Letterlijk. Ook voor de begeleiding van je leerlingen.

Net zo letterlijk heeft de coördinator arbeidstoeleiding de professionalisering van al zijn leerlingen op zak. En is er de mogelijkheid daarin samen te werken met de begeleiders bij de stageverlenende bedrijven, die op eenzelfde manier de leerlingen in het leerbedrijf kunnen begeleiden. Wat er gebeurt in het leerbedrijf, kan met een klik op de knop gedeeld worden met de coördinator arbeidstoeleiding om te komen tot de best denkbare begeleiding. Daarbij blijven alle gegevens versleuteld in een persoonlijk dossier per leerling. Op die manier houd je korte lijntjes, zijn de mogelijkheden optimaal om de leerlingen zo natuurlijk mogelijk te begeleiden, wordt de administratieve last verregaand beperkt en kan je zoveel mogelijk tijd blijven besteden aan dat waar het eigenlijk om gaat: de begeleiding van leerlingen naar werk.

Onze oplossing voor arbeidstoeleiding is er al vanaf € 349,– per jaar. Wanneer ga jij het Samen Laten Werken?

Categorieën
actueel

Samenwerken aan arbeidstoeleiding

Als leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding extern stagelopen in het laatste schooljaar, wordt de stage in 93,3% van de gevallen ook de uitstroombestemming. Dat klink geweldig, maar: welk percentage leerlingen loopt stage; en hoe is dat voor leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel? 1 op de 5 schoolverlaters uit het dit uitstroomprofiel heeft een paar maanden na uitstroom geen werk en ook geen uitkering. De oplossing? Dat is een complex vraagstuk. Er zijn mooie voorbeelden –Zeeland is goed bezig– en in de media is er steeds meer aandacht voor het probleem. Wij denken dat de oplossing begint op school.

• Op een VSO school is arbeidstoeleiding by far het belangrijkste om in te investeren. Gun coördinatoren de tijd om ook te investeren in het netwerk! De bekostiging van VSO scholen voorziet niet voor niets in extra gelden om arbeidstoeleiding mogelijk te maken. Oormerk deze bedragen en bewaak dat de gelden niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Samen kunnen jullie het laten werken.
• Het is aan de coördinatoren arbeidstoeleiding en werkgevers om te zorgen voor een optimale begeleiding. Zoek naar mogelijkheden om korte lijntjes te houden en de leerlingen zo natuurlijk mogelijk te begeleiden, daarbij de administratieve last te beperken. Zo zijn de capaciteit en de aansluiting maximaal. Laat het samen werken!

Categorieën
actueel

Samen Laten Werken en arbeidstoeleiding

Een tijdje geleden belde er een school over een Exceldocument waarin arbeidstoeleiding voor leerlingen werd bijgehouden. De school had serieuze vragen: serieus te ingewikkeld om een antwoord van de school zelf te verwachten. Natuurlijk belden we de school terug een paar weken later. Met een aangepast Exceldocument, waarmee de school nog jaren vooruit kan. Dat is: Samen Laten Werken.

Arbeidstoeleiding heeft een bijzondere betekenis voor Samen Laten Werken. Misschien wel omdat we allemaal met arbeidstoeleiding te maken hebben gehad. We hebben ervaren dat het mogelijk is om het verschil te maken, tegelijkertijd ook wat erbij komt kijken om dat te doen. Bij Samen Laten Werken heeft een leerling een eigen professionaliseringsdossier, net als dat leerkrachten die hebben, maar dan met een eigen competentieprofiel. Daarin werken de coördinator arbeidstoeleiding en de stagebegeleider samen. Zo houd je korte lijntjes, werk je optimaal samen en is de administratieve overhead zo klein mogelijk. Gevolg: meer tijd voor het primaire proces, meer leerlingen op stage, meer arbeidstoeleiding. En laat dat nu precies zijn waar we warm voor lopen!

Categorieën
actueel

Aansluiten bij de uitstroom: het enige dat geldt

VSO scholen vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs. Om die reden worden veel van deze scholen ook aangestuurd vanuit een Primair Onderwijs bestuur. Wellicht is het daarom vanzelfsprekend dat de kwaliteitszorg bij 7 van de 16 besturen te wensen over laat. Meer dan ooit tevoren benadrukt de onderwijsinspectie wat het belangrijkste is: de aansluiting bij de uitstroombestemming. Externe stages zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Als leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding extern stagelopen in het laatste schooljaar, wordt de stage in 93,3% van de gevallen ook de uitstroombestemming. Dat klink geweldig, maar: welk percentage leerlingen loopt stage; en hoe is dat voor leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel?

1 op de 5 schoolverlaters met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel heeft een paar maanden na uitstroom geen werk en ook geen uitkering. Gelukkig is er in de media steeds meer aandacht voor dit probleem. De oplossing begint met de samenwerking tussen werkgevers en scholen.

Meer lezen? Kijk in het laatste rapport van de onderwijsinspectie.

Categorieën
actueel

Gaan voor goud

Het opzetten van een platform als Samen Laten Werken is een serieuze aangelegenheid. Je wilt aan alle details denken en de best denkbare oplossing realiseren. Natuurlijk ben je dan wel eens onzeker. Zijn we vernieuwend of vinden we het wiel opnieuw uit? Wat is ons onderscheidend vermogen? Ook wij moeten ons blijven ontwikkelen en moeten het Samen Laten Werken.

Nu zijn we niet vies van gezonde concurrentie. Door eerlijk te kijken naar wat anderen doen, kun je ontdekken wat je eigen zwakke en sterke punten zijn en zo beargumenteerde keuzes maken. En uiteindelijk gaat het niet om ons succes, maar om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Kwaliteit die weer terugkomt als leerkrachten weer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling. Kwaliteit die weer terugkomt als professionaliseren weer leuk gaat worden. Kwaliteit die terugkomt als er meer leerlingen een plek vinden op de arbeidsmarkt in plaats van thuis op de bank zonder toekomst.

Samen Laten Werken maakt dat mogelijk. En vandaag zeggen we dat nog stelliger dan gisteren. De oplossing begint bij de mogelijkheid om dossieruploads te doen, direct in de praktijk. We creëren meerwaarde doordat niet alleen de leerling dat kan doen, maar óók de coördinator arbeidstoeleiding of de werkgever namens de leerling. Daardoor biedt Samen Laten Werken een oplossing die uitermate geschikt is voor arbeidstoeleiding in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Daarbovenop kunnen de coördinator arbeidstoeleiding en de werkgever realtime in-app samenwerken, relevante informatie delen, waardoor er rondom de leerling optimaal kan worden samengewerkt. Zelfs stageverslagen kunnen vanuit de app worden gemaakt. Daarmee verkleinen we de afstand tussen ‘praktijk’ en de ‘registratie van de praktijk’. Niemand hoeft meer achteraf achter een computer te kruipen om het dossier bij te werken. Het is tenslotte ook 2018…

Last but not least kan er in-app worden gekoppeld aan de competenties die voor de leerling relevant zijn én is het zelfs mogelijk daar in-app op te reflecteren vanuit leerling, coördinator arbeidstoeleiding en werkgever. Samen Laten Werken maakt daarbij gebruik van gestandaardiseerde competentieprofielen, of van gegevens uit bijvoorbeeld leerlijnen.

Klinkt dat alles bekend? Jazeker. Onze oplossing voor leerkrachten en voor opleidingsscholen is niet anders. Samen Laten Werken ondersteunt de processen van leren en reflecteren zoals ze in de praktijk zijn. En of je nu student bent, leerkracht of leerling: de processen zijn vergelijkbaar. Daardoor kan een leerling het dossier ook meenemen als school voorbij is; en het dossier gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. Bijvoorbeeld door het online curriculum vitae, waarmee ook achteraf foto- en videomateriaal geraadpleegd kan worden.

We gaan niet voor een halve oplossing. We gaan voor goud.