Categorieën
actueel

Samenwerken aan arbeidstoeleiding

Als leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding extern stagelopen in het laatste schooljaar, wordt de stage in 93,3% van de gevallen ook de uitstroombestemming. Dat klink geweldig, maar: welk percentage leerlingen loopt stage; en hoe is dat voor leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel? 1 op de 5 schoolverlaters uit het dit uitstroomprofiel heeft een paar maanden na uitstroom geen werk en ook geen uitkering. De oplossing? Dat is een complex vraagstuk. Er zijn mooie voorbeelden –Zeeland is goed bezig– en in de media is er steeds meer aandacht voor het probleem. Wij denken dat de oplossing begint op school.

• Op een VSO school is arbeidstoeleiding by far het belangrijkste om in te investeren. Gun coördinatoren de tijd om ook te investeren in het netwerk! De bekostiging van VSO scholen voorziet niet voor niets in extra gelden om arbeidstoeleiding mogelijk te maken. Oormerk deze bedragen en bewaak dat de gelden niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Samen kunnen jullie het laten werken.
• Het is aan de coördinatoren arbeidstoeleiding en werkgevers om te zorgen voor een optimale begeleiding. Zoek naar mogelijkheden om korte lijntjes te houden en de leerlingen zo natuurlijk mogelijk te begeleiden, daarbij de administratieve last te beperken. Zo zijn de capaciteit en de aansluiting maximaal. Laat het samen werken!