Categorieën
arbeidstoeleiding

Leuk is het al. Nu nog makkelijker.

In het bedrijfsleven was er al lang iets aan de administratieve last gedaan. In het onderwijs is dat anders.

Natuurlijk speelt geld een rol. Er wordt minder geïnvesteerd in de administratiesystemen als er maar een kleine groep profijt van heeft. Daarom is de administratieve last in het SBO en SO ook hoger dan in het reguliere basisonderwijs. Niet dat het daar gemakkelijk is.

Als de administratieve last als ‘gegeven’ wordt beschouwd blijft de vraag of het anders makkelijker had gekund uit. Ons inziens is daar best wel vaak sprake van. En ons inziens kán het allemaal makkelijker.

Dé reden dat dat onbesproken blijft: het onderwijs is talig. We zijn wars van technisch procedurele zaken. En als iemand een week voor de vakantie nog komt met een formuliertje voor de overdracht, is er niemand die er vragen bij stelt waarom dat opeens uit de lucht komt vallen.

Vraag jij je af of er dingen makkelijker kunnen op school? Neem vrijblijvend contact op. Dan denken we mee hoe we de administratieve last kunnen beperken.