Interim & Consultancy

Interim – management

Interim-management. Eigenlijk wil je dat niet. Als je op zoek bent naar een interim-manager, dan is er iets vervelend gebeurd. Misschien is er sprake van ziekte. Misschien waren de omstandigheden of is de gevraagde verandering te complex. Je wilt snel kunnen schakelen. Maar ook zorgvuldig te werk gaan. Ook dat kunnen we Samen Laten Werken.

Aanbod

Samen Laten Werken heeft schoolleiders in portefeuille die gepokt en gemazeld zijn in het PO, SBO en (V)SO. Interim-managers die snel kunnen schakelen naar de leiderschapsstijl die belangrijk is in jouw organisatie. Ervaren projectmanagers, verandermanagers, crisismanagers en innovatiemanagers met ervaring in onderwijs én bedrijfsleven. Mensen met verstand van zaken en voeten in de klei, die in goed overleg in jouw situatie het verschil kunnen maken.

Werkwijze

Onze werkwijze? Die mag je gerust SMART noemen:

Specifiek

Als organisatie mag je verwachten dat we planmatig werken. Eerst bespreken we de setting met het bestuur en brengen we de school in kaart. De bevindingen delen we met het bestuur, maar ook met het team. Op basis van de bevindingen maken we een specifiek plan van aanpak.

Meetbaar

De resultaten van het plan van aanpak moeten afgemeten kunnen worden aan concrete resultaten. In samenspraak en waar mogelijk stellen we tussentijdse rapportages op over de voortgang en zoeken we daarvoor de dialoog.

Acceptabel

Dat geldt niet alleen voor ons mandaat, maar ook voor de beoogde doelen en voor de vergoeding die er tegenover onze inzet staat. De vergoeding die Samen Laten Werken vraagt voor interim-management is gerelateerd aan de reguliere loonschalen, waardoor de kosten vergelijkbaar zijn met de bruto loonkosten van een reguliere benoeming. Dat is: het Samen Laten Werken.

Realistisch

IJzer breken we niet met handen. Gras groeit niet harder door er aan te trekken. Maar in samenspraak en op basis van kennis en ervaring bepalen we met elkaar wat haalbaar is; en in welke periode. Onze inzet is daarmee ook tijdgebonden.

Tijdgebonden

We verbranden geen uren. Wat de organisatie zelf kan, kan de organisatie zelf. De inzet van onze interim-managers beperkt zich -in samenspraak- tot dat wat echt nodig is. Ook in tijd.

Interim als uitdaging

Misschien moeten we het ‘omdenken‘ noemen. Interim-management is per definitie een tijdelijke oplossing en biedt ook kansen. Kansen om in een tijdelijke setting structurele wijzigingen te bewerkstelligen. Veranderingen die zonder interim-management veel meer tijd en energie in beslag zouden nemen en in sommige situaties zelfs niet denkbaar zouden zijn geweest. Sommige van die veranderingen zijn ook realiseerbaar zonder keuze voor interim management. Samen Laten Werken zou Samen Laten Werken niet zijn als we niet zouden geloven in de kracht van de verbinding. Zonder wijzigingen aan te brengen in het management, kunnen de consultants van Samen Laten Werken het verschil maken, bijvoorbeeld waar het gaat om planmatig handelen of kwaliteitsbeleid.

Externe expertise

Zeker met de komst van Passend Onderwijs zijn we gewend aan de inzet van externe expertise. Vrijwel zonder uitzondering zijn die gericht op handelingen in het primair proces. Waar het gaat om ondersteuning van intern begeleiders, bouwcoördinatoren of directie, lijkt die externe expertise vrijwel geheel afwezig. Natuurlijk zijn er organisaties die door middel van onderzoek en dienstverlening een bijdrage willen leveren aan het onderwijs, maar die kennen vaak slechts beperkte contactmomenten. Samen Laten Werken doet dat anders.

Consultancy

Net als in het bedrijfsleven, bieden we consultancy voor jouw werk als manager van alle dag. Hands-on assistentie, voor die dingen die je het hardst nodig hebt. Misschien de SMART formulering van je schooljaarplan. Het uitwerken van taakbeleid. Planmatig handelen. Het sparren over de resultaten in de bovenbouw. ICT, de normjaartaken, de meerjarenbegroting of het flex-rooster. Bij Samen Laten Werken ben je aan het goede adres. We bieden consultancy voor dagdelen of hele dagen, eenmalig of periodiek. Wat kunnen we voor jou betekenen?