Disclaimer

Disclaimer

VOF Samen Laten Werken, advies en ondersteuningsplatform voor onderwijs en arbeidsparticipatie (Kamer van Koophandel: 71357890), hierna te noemen Samen Laten Werken, verleent u hierbij toegang tot www.samenlatenwerken.nl (“de website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Deze diensten worden aangeboden door middel van meerdere kanalen, te weten de basisinformatie op www.samenlatenwerken.nl alsmede de daar gekoppelde portal en (web)apps. Samen Laten Werken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Samen Laten Werken spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Samen Laten Werken.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites, diensten of (dossier)uploads van derden kan Samen Laten Werken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Samen Laten Werken.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Samen Laten Werken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is op basis van de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.