Categorieën
actueel

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk

In een serie columns vertellen we waarom we bij Samen Laten Werken blij zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We hebben al verteld waarom er nieuwe wetgeving noodzakelijk is. En waarom een gedegen aanpak leidt tot minder rompslomp in de alledaagse onderwijspraktijk. Een mooi spreekwoord zegt dan ook: ‘bezint eer ge begint‘.  In de column van vandaag willen we dat concreet maken aan de hand van onze eigen oplossing.

Je kent het spelletje wel. Je zit in een kring en neemt een tandenborstel mee op vakantie. Persoon twee een tandenborstel –en nog iets. En waar elke volgende persoon een stuk bagage méér meeneemt, verdwijnt er al rap bagage uit je geheugen. Om volledig vergeten  te worden; of vervangen door bagage die nog helemaal niet genoemd werd.

In je dagelijkse werk heb je veel aan je hoofd. Je bent je terdege bewust van dingen die goed gaan en dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Maar je zet je werk niet stil op het moment suprême. En achteraf moet je het doen met het beeld dat je gevormd hebt van wat er gebeurde. Feitelijk gebeurt er dan hetzelfde als in het spelletje. Hoe meer tijd en informatie er in de tussentijd gepasseerd is, hoe vager het beeld. Zo gaan relevante details verloren. Daar komt de administratieve rompslomp nog bij om alles achteraf te verwerken. En waar videocoaching een goede oplossing lijkt, moeten we toch vast stellen dat het niet bijster relevant is als er een vreemde mijnheer of mevrouw in de groep rondbanjert met een statief en camera. Laat staan als je dat van te voren wist.

Samen Laten Werken vindt dat professionalisering moet gaan over echte situaties. Vandaag de dag kan dat. Met onze app leg je binnen 30 seconden vast wat er gebeurt, direct in de praktijk. Wat je vastlegt, komt in je persoonlijke dossier. Daar kan niemand bij behalve jij. En jij bepaalt of je iets met de gebeurtenissen wilt doen. Misschien wil je er feedback over vragen in je netwerk. Misschien wil je ze meenemen als voorbeeld in je ontwikkelingsplan. Het is zelfs mogelijk om gebeurtenissen te gebruiken in je CV. Omdat je rechtstreeks in de praktijk vastlegt, zijn gebeurtenissen meest relevant en bespaar je tijd. Gaandeweg krijgt je ontwikkelingsplan vorm en bouw je aan je dossier zoals het echt is bij jou. Zonder administratieve rompslomp, zonder persoonlijke gegevens op papier of in de e-mail, zonder subjectieve kleuring, desgewenst inclusief onafhankelijke feedback van Samen Laten Werken. Ook voor studenten, praktijkbegeleiders en coördinatoren arbeidstoeleiding: naast een persoonlijk dossier kan Samen Laten Werken dossiers en competenties beheren voor studenten en leerlingen. Geen administratieve rompslomp meer na het afronden van je stagebezoek is: meer tijd voor het primaire proces.

Samen Laten Werken. Een goed begin is echt het halve werk. Bij Samen Laten Werken hebben we daar een slogan voor: “professionalisering in je broekzak“.

En zo is het.

Samen Laten Werken vindt ook dat professionalisering moet gaan over jou; dat jij moet bepalen wat er in je ontwikkelingsplan moet staan en dat jij eigenaar moet zijn van je dossier. Volledig in lijn en als verlengstuk van wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt over persoonsgegevens. Met de tools van Samen Laten Werken wordt dat weer mogelijk. In ons volgende artikel vertellen we daar meer over.

Categorieën
actueel

Minder rompslomp door de AVG

Minder rompslomp door de AVG

Sinds vorige week is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bij Samen Laten Werken zijn we daar blij mee. In een serie artikelen maken we duidelijk waarom. In de column van vorige week schreven we waarom nieuwe wetgeving noodzakelijk is. En waarom we het kind – alle mooie automatiseringsmogelijkheden van vandaag de dag- niet met het badwater hoeven weg te gooien. In de column van deze week gaan we nog een stapje verder. Met de AVG bouwen we niet alleen verder met gegarandeerde privacy. Door de AVG besparen we ook een heleboel rompslomp.

“De beste manier om van al mijn SPAM af te komen” schreef een kennis vorige week over de AVG. Bijna alle bedrijven hebben door de AVG opnieuw toestemming moeten vragen om een nieuwsbrief te mogen versturen. Minder troep in de inbox is minder rompslomp bij het doornemen van je dagelijkse e-mail. En toch is dat niet de vermindering van rompslomp waarop wij doelen.

De AVG vraagt namelijk van ons allemaal om te stoppen met houtje-touwtje oplossingen. Er wordt gevraagd om een goede en toekomstbestendige aanpak, die de garantie geeft dat er op een goede manier met je gegevens wordt omgesprongen. Niet alleen om te voorkomen dat je gegevens ongevraagd worden verkocht; ook dat ze niet onbedoeld zoek raken of verloren gaan. Samen Laten Werken staat daar voor in. Je hoeft niet langer te communiceren via e-mail of whatsapp. Daarmee kan vertrouwelijke informatie ongecontroleerd in mailboxen blijven staan… en als gegevens in een dossier terecht moeten komen, komt daar altijd weer een stuk extra administratieve last bij kijken.

Bij Samen Laten Werken worden je gegevens niet alleen veilig verwerkt, door de dossiervorming terug te brengen naar je alledaagse onderwijspraktijk wordt die administratieve last zo klein mogelijk. Dat het werk daarna gemakkelijker zal gaan en je weer met plezier kan professionaliseren laat zich raden. Hoeveel makkelijker dat is bij Samen Laten Werken, daar lees je over in onze column van volgende week.

Deze besparing van rompslomp doet ons het meest denken aan de scholen in ons netwerk die bezig zijn geweest met certificering. Ze leren ons dat je veel rompslomp bespaart als er is vastgelegd wat er moet gebeuren. Dat biedt Samen Laten Werken ook voor jouw werk. Je weet wat er twee weken geleden gebeurde toen de groep zo enthousiast was. En wat de stagebegeleider noemde over de activiteit van de leerling (of de activiteit van jou als student). Simpelweg omdat je dat direct in de praktijk hebt vastgelegd, in de beveiligde omgeving van Samen Laten Werken. Minder rompslomp met de AVG. Minder rompslomp met Samen Laten Werken.

De volgende week lees je de derde column over ‘een goed begin is het halve werk’. Daarna sluiten we deze serie columns af met ‘baas over je eigen professionalisering’.

Categorieën
actueel

AVG? Samen Laten Werken!

AVG? Samen Laten Werken!

Vanaf vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bij Samen Laten Werken zijn we daar blij mee. De privacy van jouw gegevens en de gegevens van leerlingen en studenten zijn één van de redenen waarom we met ons platform gestart zijn. In een viertal artikelen zullen we de komende weken stilstaan bij het belang van een hele nieuwe aanpak. Een aanpak waarvoor je bij Samen Laten Werken aan het juiste adres bent.

De AVG vervangt de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (WBP). Die wet stamt uit 2001. Toen was er een internet dat alleen gebruikt kon worden als gegevensbron. Pas veel later kon je ook informatie op het internet achterlaten. Zo zag bijvoorbeeld Facebook pas in 2006 het levenslicht. De WBP hield met al die mogelijkheden geen rekening. Eigenlijk zijn de social media groot geworden zonder adequate wetmatige regulering. De rekening volgt nu. Geen wonder dat deze periode wel de digital dark ages wordt genoemd.

Samen Laten Werken vindt: als het je verdienmodel is inkomsten te genereren door de verkoop van de gegevens van je klanten, ben je verschrikkelijk verkeerd bezig. Het zou je verdienmodel moeten zijn om de gegevens van je klanten te beschermen.

Daar staat Samen Laten Werken voor. En dat houdt niet in dat we het kind –alle mooie automatiseringsmogelijkheden van vandaag de dag- met het badwater weg gooien. We zorgen er eerst voor dat de Privacy goed is geregeld; en bouwen dáárop verder. Zo gaan het Samen Laten Werken. Meer dan dat:

Samen Laten Werken staat ervoor zó goed aan te sluiten bij je werk van alle dag, dat je weer met plezier gaat werken aan je professionalisering en meer tijd over houdt voor dat wat er écht toe doet: het begeleiden van leerlingen. Of je nu leerkracht bent, leerlingen begeleidt naar een plek op de arbeidsmarkt of nog bezig bent met de Pabo: Samen Laten Werken is er voor jou.

De komende weken lees je daar meer over. Er volgen nog drie andere boeiende columns, die je beeld van privacy, professionalisering en automatisering zonder enige twijfel zullen veranderen: ‘minder rompslomp door de AVG’; ‘een goed begin is het halve werk’; en: ‘baas over je eigen professionalisering’.

NB: Wist je dat Samen Laten Werken alleen gebruik maakt van servers in Nederland? Dat we een privacyverklaring op de website hebben staan? Dat we een verwerkersovereenkomst klaar hebben liggen voor scholen, stichtingen en verenigingen? Dat we alleen gebruik maken van beveiligde verbindingen? Dat we het mogelijk maken dat je buiten social media kanalen, beveiligd met collega’s of instanties kunt communiceren over je professionalisering of de opleiding van studenten of leerlingen? Dat je bij Samen Laten Werken eigenaar bent van je eigen portfolio? Dat we vrijwel geen gegevens verplicht stellen en het principe van ‘dataminimalisatie’ toepassen? Samen Laten Werken: ook wat privacy betreft, een zorg minder.

Categorieën
actueel

Professionaliseren wordt weer leuk met Samen Laten Werken

Professionaliseren wordt weer leuk met Samen Laten Werken

Als leerkracht heb je recht op tenminste één jaarlijks pop gesprek. Dat is geen recht van de werkgever, maar een recht van jou. Jij mag kiezen hoe je dat invult! Samen Laten Werken vervangt daarom ook niet een pop zoals je het moet invullen van de werkgever, maar geeft je je eigen professionalisering terug. Professionaliseren moet leuk zijn.  Het goede nieuws: dat kan nu ook! Met de app van Samen Laten Werken leg je vast wat van waarde is voor je ontwikkeling, direct in de praktijk. Het gaat niet om goed of fout. Met een klik op de knop vraag je feedback en maak je je eigen ontwikkelingsplan. Omdat je eigenaar bent van je eigen professionalisering. Met Samen Laten Werken wordt dat mogelijk!

Categorieën
arbeidstoeleiding

Je kunt registreren bij Samen Laten Werken

Je kunt registreren bij Samen Laten Werken

Vanaf vandaag, 16 april, is registratie bij Samen Laten Werken mogelijk. Om te registreren kun je gebruik maken van ons online registratieformulier.

Het wordt ook mogelijk om rechtstreeks in de app of portal te registreren. Maar we willen de touwtjes graag goed in handen houden. Dat alles perfect werkt voor jou, dat is ons doel.

Voor iedereen die nu registreert, hebben we een verrassing in petto. Natuurlijk kun je direct aan de slag in onze portal. Maar we informeren je ook direct als onze app beschikbaar is. Die kun je dan nog gratis downloaden. Daarna kun je kiezen uit één van onze pakketten.

Samen Laten Werken. Professionalisering in je broekzak.

 

 

Categorieën
actueel arbeidstoeleiding

Verhoog uitstroom naar de arbeidsmarkt

Lage uitstroom arbeidsmarkt speciaal onderwijs. Onze oplossing.

In de hoofdlijnen van de  Staat van het Onderwijs 2018 wordt de lage uitstroom naar de arbeidsmarkt in het speciaal onderwijs genoemd. Dé reden waarom Samen Laten Werken een oplossing heeft gemaakt voor arbeidsontwikkeling. Met de oplossing van Samen Laten Werken werken school en (stageverlenend) bedrijf realtime samen aan het portfolio en de competentieontwikkeling van leerlingen.

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is het arbeidsmarktperspectief gering. De rechtstreekse uitstroom naar een (‘beschutte’) werkplek op de arbeidsmarkt is 19%. Zorgwekkend is het hoge percentage schoolverlaters dat er toch niet in slaagt verder te leren of aan het werk te gaan.

Met gerichte competentieprofielen en de middelen om realtime samen te werken biedt Samen Laten Werken dé oplossing om de uitstroom naar arbeid een boost te geven. Zullen we het Samen Laten Werken?

Categorieën
arbeidstoeleiding

Officiële start Samen Laten Werken

De afgelopen maanden hebben we er alles aan gedaan om in de huid te kruipen van de leerkracht, de coördinator arbeidstoeleiding, van de werkgever, de student en zelfs de leerling. Wat helpt nu echt om de administratieve last te verminderen, wat is nu echt van toegevoegde waarde om met je professionalisering aan de slag te gaan. En hoe waarborgen we de privacy bij dat alles? De tools die we hebben ontwikkeld hebben we besproken en gefinetuned. Ze staan als een huis. En met die tools kan jij straks daadwerkelijk aan de slag, want het grote moment is bijna daar: op 16 april 2018 gaat Samen Laten Werken daadwerkelijk van start. Vanaf dat moment kun je bij ons registreren. Onze app en portal verwachten we op korte termijn te openen.

Wil jij weer met plezier professionaliseren? Wil jij leerlingen begeleiden naar werk en gebruik maken van een app die echt een berg administratieve rompslomp bespaart? Tot binnenkort op de website, in de App Store of in de Play Store!

Categorieën
actueel

Samen Laten Werken Brochure

Ook zo benieuwd naar onze nieuwe brochure?  De afgelopen maand heeft Samen Laten Werken een brochure laten ontwikkelen, waarmee we in een notendop vertellen wie we zijn, wat we doen en vooral wat Samen Laten Werken voor jou kan betekenen!

Samen Laten Werken: met plezier professionaliseren.

  • bouw je dossier tijdens je werk
  • deel gegevens en vraag 360 graden feedback
  • je ontwikkelingsplan in een handomdraai
  • onafhankelijk feedback
  • super makkelijk met de app op je mobiel

Onze nieuwe brochure is vanaf nu ook online te bekijken:
Brochure Samen Laten Werken

Categorieën
arbeidstoeleiding

Nieuwe animatie van Samen Laten Werken

Samen Laten Werken heeft een nieuwe animatie laten ontwikkelen. Hoe makkelijk kan het zijn om met plezier te werken aan je professionalisering? Verzamel gegevens voor je dossier, gewoon tijdens het werk. Vervolgens maak je in 4 eenvoudige stappen je ontwikkelingsplan.

  1. Selecteer je competenties.
  2. Vraag 360 graden feedback over de punten die je daar zelf voor selecteert.
  3. Selecteer waarop je feedback zou willen van Samen Laten Werken.
  4. Evalueer je ontwikkeling en rond je ontwikkelingsplan af
Categorieën
arbeidstoeleiding

Overzicht van onze producten en diensten

De afgelopen maanden is het concept van Samen Laten Werken uitgekristalliseerd en zijn alle ideeën verwerkt in onze webapp en onze portal. Op basis daarvan worden op dit moment specifieke apps ontwikkeld, die beschikbaar zullen worden gesteld in de App- en Playstore.

We verwachten de eerste apps beschikbaar te hebben, eind januari 2018. De apps voor arbeidsontwikkeling en arbeidstoeleiding volgen in het voorjaar van 2018. De apps voor opleidingsscholen in augustus 2018.

Het overzicht van onze producten en diensten is vanaf nu ook te vinden op onze website. De prijzen maken we in januari 2018 bekend. We houden je graag op de hoogte; neem daarvoor contact op via ons contactformulier.