Samen Laten Werken en arbeidstoeleiding

Een tijdje geleden belde er een school over een Exceldocument waarin arbeidstoeleiding voor leerlingen werd bijgehouden. De school had serieuze vragen: serieus te ingewikkeld om een antwoord van de school zelf te verwachten. Natuurlijk belden we de school terug een paar weken later. Met een aangepast Exceldocument, waarmee de school nog jaren vooruit kan. Dat is: Samen Laten Werken.

Arbeidstoeleiding heeft een bijzondere betekenis voor Samen Laten Werken. Misschien wel omdat we allemaal met arbeidstoeleiding te maken hebben gehad. We hebben ervaren dat het mogelijk is om het verschil te maken, tegelijkertijd ook wat erbij komt kijken om dat te doen. Bij Samen Laten Werken heeft een leerling een eigen professionaliseringsdossier, net als dat leerkrachten die hebben, maar dan met een eigen competentieprofiel. Daarin werken de coördinator arbeidstoeleiding en de stagebegeleider samen. Zo houd je korte lijntjes, werk je optimaal samen en is de administratieve overhead zo klein mogelijk. Gevolg: meer tijd voor het primaire proces, meer leerlingen op stage, meer arbeidstoeleiding. En laat dat nu precies zijn waar we warm voor lopen!

Aansluiten bij de uitstroom: het enige dat geldt

Aansluiten Bij De Uitstroombestemming

VSO scholen vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs. Om die reden worden veel van deze scholen ook aangestuurd vanuit een Primair Onderwijs bestuur. Wellicht is het daarom vanzelfsprekend dat de kwaliteitszorg bij 7 van de 16 besturen te wensen over laat. Meer dan ooit tevoren benadrukt de onderwijsinspectie wat het belangrijkste is: de aansluiting bij de uitstroombestemming. Externe stages zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Als leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding extern stagelopen in het laatste schooljaar, wordt de stage in 93,3% van de gevallen ook de uitstroombestemming. Dat klink geweldig, maar: welk percentage leerlingen loopt stage; en hoe is dat voor leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel?

1 op de 5 schoolverlaters met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel heeft een paar maanden na uitstroom geen werk en ook geen uitkering. Gelukkig is er in de media steeds meer aandacht voor dit probleem. De oplossing begint met de samenwerking tussen werkgevers en scholen.

Meer lezen? Kijk in het laatste rapport van de onderwijsinspectie.

Professionalisering in je broekzak. Gratis en voor niks.

Professionalisering In Je BroekZak. Gratis En Voor Niks

Met de app van Samen Laten Werken heb je je professionalisering in je broekzak. Letterlijk. Het instapabonnement van Samen Laten Werken is gratis.

Met de app heb je altijd zicht op dat wat er van jou als leerkracht verwacht wordt. Met een klik op de knop heb je je competenties in beeld.

Daarnaast heb je de mogelijkheid voor om drie gebeurtenissen per jaar vast te leggen: dingen waar je trots op bent; of juist waaraan je wilt werken. Dat gaat heel eenvoudig.

 1. Je maakteen foto of video van de gebeurtenis.
 2. Je voegt de foto of video toe aan de Samen Laten Werken app.
 3. Elke gebeurtenis kun je delen in je netwerk, zodat je feedback kunt vragen en kunt leren van elkaar.

Zo vraag je collegiale consultatie op de momenten waarvan jij denkt dat ze handig zijn. Dat scheelt tijd, geregel en zorgt gegarandeerd voor relevante situaties.

Heb je de smaak te pakken? Met een abonnement van € 19,99 per jaar heb je de wereld aan mogelijkheden méér. Daar kom je met een gratis abonnement vanzelf wel achter.

Leuk is het al. Nu nog makkelijker.

Leuk Is Het Al Nu Nog Makkelijker

In het bedrijfsleven was er al lang iets aan de administratieve last gedaan. In het onderwijs is dat anders.

Natuurlijk speelt geld een rol. Er wordt minder geïnvesteerd in de administratiesystemen als er maar een kleine groep profijt van heeft. Daarom is de administratieve last in het SBO en SO ook hoger dan in het reguliere basisonderwijs. Niet dat het daar gemakkelijk is.

Als de administratieve last als ‘gegeven’ wordt beschouwd blijft de vraag of het anders makkelijker had gekund uit. Ons inziens is daar best wel vaak sprake van. En ons inziens kán het allemaal makkelijker.

Dé reden dat dat onbesproken blijft: het onderwijs is talig. We zijn wars van technisch procedurele zaken. En als iemand een week voor de vakantie nog komt met een formuliertje voor de overdracht, is er niemand die er vragen bij stelt waarom dat opeens uit de lucht komt vallen.

Vraag jij je af of er dingen makkelijker kunnen op school? Neem vrijblijvend contact op. Dan denken we mee hoe we de administratieve last kunnen beperken.

Samen Laten Werken

Samen Laten Werken

Samen Laten Werken is een platform voor leerkrachten in het basisonderwijs. Of je nu werkt in het regulier basisonderwijs, in het SBO of in het (V)SO, Samen Laten Werken is er voor jou.

Schiet het wel eens door jouw hoofd waarmee je jewerk als leerkracht beter zou kunnen doen? En: zou het helpen als anderen eens zouden aangeven wat zij doen in de klas?

Samen Laten Werken overbrugt de afstand tussen klaslokalen en maakt dat mogelijk, gewoon tijdens je werk. Je hebt het tenslotte al druk genoeg. Zo krijg je het steuntje in de rug waarmee je het zelf wel kan.

Weer aan de slag

Weer Aan De Slag In Het Onderwijs

De kop is eraf. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Je hebt kennis gemaakt met je nieuwe groep. De forming fase is begonnen en langzaamaan begint het te lopen. Natuurlijk zie je ook de eerste aandachtspuntjes. Voor het reilen en zeilen in school. Voor de leerlingen. Wellicht ook voor jouw rol in het geheel.

Hoe sta je erin? Wacht je af hoe het allemaal gaat lopen? Of pak je de koe bij de horens? In de vakantie lazen we deze quote: “The best way to change the future is to design it”. Ons advies: go for it!  Wat ga jij doen om het samen te laten werken?

Audits: het kan maar duidelijk zijn

Audits: het kan maar duidelijk zijn

Duidelijk. Als de resultaten van de eindtoets overeenkomen met het advies van de leerkracht, dan is dat duidelijk. Het geeft de bevestiging dat het advies van de leerkracht een juist advies is geweest.

Soms zou je zo’n onafhankelijke bevestiging ook willen hebben voor je hele school. Om er zeker van te zijn dat je op de goede weg bent en geen zaken over het hoofd ziet. In zo’n geval is een externe audit een aanrader.

Samen Laten Werken biedt onafhankelijke audits aan voor de hele school, tegen interessante tarieven. Daarbij gaan we uit van de inspectienorm, desgewenst ook van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Maatwerk is mogelijk, maar ook bijvoorbeeld een specifieke focus op één of enkele aandachtsgebieden. Wist je dat je al een audit kon laten uitvoeren door twee gecertificeerde auditoren, inclusief verslaglegging, voor negenhonderd euro? In juni hebben we nog enkele dagen beschikbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Eerste Hulp Bij Onderwijs

Samen Laten Werken Eerste Hulp Bij Onderwijs

Eerste Hulp Bij Onderwijs

15 maart. Het Nederlandse onderwijs staakt. “Men is met emmers het water uit de kelder aan het halen, terwijl het dak in brand staat” hoorden we. En de vergelijking met het faillissement van Vroom en Dreesman: te lang op de oude leest verder zonder aansluiting bij de veranderingen in de maatschappij van vandaag de dag.

Als dingen niet gaan zoals het zou moeten, kunnen we een paar dingen doen.

 • We kunnen ervoor weglopen. Met een hart in het onderwijs is dat niet waarschijnlijk. Tegelijkertijd zijn het waarschijnlijk redenen waarvoor anderen de keuze maken niet in het onderwijs te willen werken. Het is aan onze bestuurders daar wat aan te doen.
 • We kunnen ze accepteren. Dat is iets anders dan: niets doen. Doordenkertje. Op de één of andere manier zijn we daar in dit geval niet zo’n voorstander van.
 • Last but not least kunnen we proberen ze te veranderen. Je zou de landelijke staking al kunnen zien als een niet-langer-accepteren dat het gaat zoals het gaat. Toch kun jij daar niet direct concreet mee aan de slag. Dat kan wél met onze Eerste Hulp Bij Onderwijs.


Eerste Hulp Bij Onderwijs

 • Praat. Vaak lezen bestuurders in de social media wat de leerkracht aan tafel nog niet heeft durven zeggen. Staat het water je tot aan de lippen? Vind je dat dingen anders kunnen? Houd het niet voor je maar zoek de verbinding.
 • Stel vraagtekens. Niet alleen over de leerontwikkeling van je leerlingen. Ook over het reilen en zeilen op school, in het bestuur. Gaat het geld naar het primair proces of blijft het ergens hangen? Meest belangrijk: als er een antwoord is, mag je de onderbouwing dan even zien?
 • Vernieuw. Elk jaar zijn er weer nieuwe dingen waar het onderwijs verantwoordelijk voor is. Zonder vernieuwing is dat altijd iets “erbij”. Alleen door dingen anders te organiseren kun je daar verandering in brengen. Raas niet als een kip zonder kop door. Neem eens de tijd om te kijken of je dingen anders kunt doen, om rust en ruimte te creëren voor jou en je klas.
 • Doe het Samen. De tijd van het top-down functionerings- en beoordelingsgesprek is geweest en maakt plaats voor de tijd van het leren van elkaar. Wat waardeer je aan de manier waarop de ander vorm en inhoud geeft aan zijn werk als leerkracht? Wat heb je nodig om verder te komen?
 • Jij bent het kapitaal van het onderwijs. Onze tip voor tussen de oren. Elk jaar word jij voor de BV Nederland een jaarsalaris waardevoller. Jouw kennis van de school en de populatie zijn onvervangbaar: bij jouw vertrek begint de volgende weer onderaan. Dat geldt ook voor schoolontwikkeling en teambuilding: het gaat er niet om of de één beter is dan de ander, je kunt het met elkaar Samen Laten Werken. Wees zuinig op jezelf en op al je collega’s.


Mogen we je uitdagen?

Ga het Samen Laten Werken. We helpen je er graag bij.

 • Heb je vragen over het reilen en zeilen in school waar je niet uit komt? Die mag je vrijblijvend stellen. Het team van Samen Laten Werken geeft onafhankelijk en objectief advies en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie.
 • We zien het leren van elkaar als de belangrijkste stap om te werken aan schoolontwikkeling en kwaliteit. Dat is ook precies waar initiatieven zoals ‘leerkracht’ op zijn afgestemd. Samen Laten Werken neemt de belemmeringen weg die je daarbij tegen komt. Met onze app kijk je mee in de klas van de ander, zonder dat je daar van alles voor moet regelen en zonder dat er ingewikkelde apparatuur voor nodig is. Je mobiel met de Samen Laten Werken app is alles wat je daarvoor nodig hebt. En dat is nog maar het begin.

Eerste Hulp Bij Onderwijs. Samen Laten Werken. Ga jij er maandag mee aan de slag?

De uitkomst voor lesbezoek en feedback

De uitkomst voor lesbezoek en feedback

Eerder waren de lesbezoeken moeilijk te organiseren, maar daar hebben we nu iets moois op gevonden

Ditte werkt al een paar jaar op een basisschool in Amsterdam. Haar school heeft er op ingezet de cultuur te verbeteren. Een cultuur waarin leraren van elkaar leren en zo samen met de directie het onderwijs verbeteren. Daarbij worden bordsessies ingezet, lessen gemaakt voor de dagelijkse lespraktijk, maar ook lesbezoeken georganiseerd en het geven van feedback. “Eerder waren de lesbezoeken moeilijk te organiseren” vertelt Ditte, “maar daar hebben we nu iets moois op gevonden”.

“We ontdekten Samen Laten Werken. Dat is een nieuw platform waarop leerkrachten beeldmateriaal kunnen delen en elkaar feedback kunnen geven. We hadden dat al eens geprobeerd door gewoon te appen, maar dan blijven dat losse flodders en voor de privacy mag dat niet. Samen Laten Werken heeft dat wel goed geregeld.”

De lesbezoeken en feedback zijn schooldoorbroken geregeld. Dat maakte de organisatie in de drukte van alle dag lastig. Ditte: “we maakten wel afspraken, maar door ziekte of plotselinge dingetjes kwam er steeds wat tussen. Precies daar hebben we met Samen Laten Werken nu een oplossing voor. We nemen nu de gedeeltes van de lestijd op waar we echt mee bezig zijn. Vaak helpt daar even een leerling bij; of op donderdag mijn assistent. Een collega heeft er een standaard voor. Ik kan dat dan direct delen in de app van Samen Laten Werken, met de leerkracht op de andere school. Zij geeft feedback en zo gaat dat een paar keer heen en weer”.

De vraag of ze nu echt niet meer op de andere school in de klas komt beantwoordt Ditte stellig. Natuurlijk doet ze dat wel. Maar de app van Samen Laten Werken is een heel praktische manier om vaker bij elkaar in de klas te kijken en feedback te geven: “soms mislukt zo’n bezoek echt omdat er andere dingen tussendoor komen. Ik weet nog van een paar maanden geleden toen er opeens een ambulance aan de andere kant van de straat stond. Dan mislukt de effectieve instructie, blijft het bij een ‘je hebt het wel goed opgelost’ en komt je collega eigenlijk voor niets. Met de app neem je dan gewoon de volgende les opnieuw op. Echte bezoeken, die doen we nu een stuk minder. En we geven meer feedback. Dit is wat we nodig hadden.”

De app van Samen Laten Werken is verkrijgbaar in de App Store.

 

 

 

 

 

Onze iOS app is verkrijgbaar

Onze iOS app is verkrijgbaar

 

We zullen er niet omheen draaien. Het heeft lang geduurd. Langer dan we hadden gedacht. Maar sinds 9 februari is onze app verkrijgbaar in de AppStore. Daar zijn we bere trots op. In dit bericht vertellen we waarom.

 

 

 

Wanneer je de Samen Laten Werken App download en je registreert, heb je jaarlijks de volgende mogelijkheden:

drie bijdrages uploaden. Bijvoorbeeld foto’s of korte video’s die duidelijk maken waar je trots op bent; of waar je aan wilt werken.

bijdrages delen met een ander in je netwerk. Daarbij heb je onbeperkt de gelegenheid om feedback te geven -en te vragen

overzicht op alle competenties die voor jou als leerkracht belangrijk zijn

Wil je meer? Samen Laten Werken heeft interessante pakketten, waarmee je je netwerk kunt uitbreiden, ontwikkelingsplannen kunt opstellen, 360 graden feedback kunt vragen in je netwerk; zelfs onafhankelijk feedback van Samen Laten Werken.

Onze app is zo ontwikkeld, dat je ook offline kunt werken. Zo leg je vast wat er gebeurt en heb je je gegevens bij de hand, ook als je niet online bent.

Wanneer ga jij het Samen Laten Werken?